غزاله حسینی

آموزش :

آموزش تخصصی گیتار

رزومه :

غزاله حسینی شروع فراگیری موسیقی با ساز گیتار نزد استاد راستین وقاری
فراگیری هارمونی و دوره تخصصی موسیقی کودک نزد استاد احسان آنالویی
فراگیری سلفژ و تئوری موسیقی نزد استاد سید محمد همتی
گذراندن دوره های صداسازی و آواز نزد استاد "شهاب الدین مرتضوی" به شیوه singing success
غزاله حسینی عضو سابق گروه کر آوای فارابی و اجراهای متعدد در شبکه جام جم و اجراهای ارگانی، همکاری به عنوان همخوان با آقای جاوید عسگری در چند آهنگ ،همکاری با مرکز بین الملل سازمان مجازی سراج در سرود دوزبانه فریاد بر سکوت، فعالیت در گروه ماها، سرپرست گروه کر کودک آموزشگاه دنگ دنگ
تدریس در چندین آموزشگاه موسیقی