مهرداد کشانی

آموزش :

ویولن

رزومه :

مهرداد کشانی متولد ۱۳۷۲ فراگیری ویولن زیر نظر استاد حسین اعتمادی ،همایون رحیمیان،کاوه تسعیری. سابقه اجراهای متعدد در تالار وحدت،رودکی و ...
آشنایی با موسیقی دستگاهی ایرانی و همچنین گذراندن ردیف استا ابوالحسن صبا زیر نظر استاد اعتمادی. و همچنین موسیقی کلاسیک به صورت تخصصی زیر نظر استاد همایون رحیمیان. دارنده کارت صلاحیت تدریس از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی. همکاری با آموزشگاه های موسیقی درجه یک تهران و برگزاری اجرا های  هنرجویی.